Vertaismentoritoiminta

Vertaismentoroinnin avulla opiskelija voi saada tukea opiskeluun, opiskelumotivaation säilymiseen, käytännön vinkkejä opiskeluun sekä henkilökohtaista ohjausta.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille